De meest innoverende nederlandse technologie

Als teler en producent van de rozenvariëteit Red Naomi!® op grote schaal beschikt Aleia Roses over geavanceerde installaties die het project tot een technologische referentie op wereldschaal maken.

De grootste tuinbouwkas in Europa met onvergelijkbare installaties voor deze variëteit heeft een oppervlak van 15 hectares en ligt vlakbij het Parque Empresarial del Medio Ambiente in Garray, op 8 kilometer van de stad Soria (Castilla y León).

De meest vooruitstrevende Nederlandse technologie en het uitstekende Spaanse klimaat zijn de voornaamste pijlers waarop Aleia Roses deze installatie heeft gebouwd om de rozen van Aleia te zien bloeien. Gedurende de hele teeltcyclus, van het planten tot het snijden, wordt de kracht van de natuur gecombineerd met de laatste technologie op een duurzame manier.

Aleia Roses zoekt constant de hoogste kwaliteit in elke stap van het productieproces, respecteert het leefmilieu en gebruikt de meest efficiënte methoden om in de mate van het mogelijke de vervuiling tot een minimum te beperken.

Het diffuus antireflex glas vormt de basis waarop de kas gebouwd is, wat het mogelijk maakt een sterke zonnestraling te krijgen om de fotosynthese van de roos te bevorderen. Aleia Roses gebruikt de warmte-energie van de zon met energetische spaarschermen om energieverlies te voorkomen.

Voor het kweken van gezonde, sterke en duurzame rozen worden landbouwchemicaliën gebruikt voor de integrale bestrijding van plagen en biologische controle.

De rozen van Aleia bloeien dankzij geavanceerde technologie in hydrocultuur, die het aantal variabelen die de groei van de rozen bepalen vereenvoudigt. In vergelijking met andere, meer traditionele systemen blijft de bloem bij hydrocultuur altijd rechtop staan en wordt direct contact met de bodem vermeden, die indit geval beschermd is door een materiaal samengesteld uit rotswol en glasvezel om de wortel van de roos te ondersteunen. Op deze manier worden de grondwaterlagen en de bodem niet verontreinigd.

De bloementeelt vereist een grote hoeveelheid water, reden waarom Aleia Roses in zijn installaties een aantal wateropslagvijvers heeft gecreëerd die met opvangsystemen het regenwater opvangen en opslaan om het opnieuw te gebruiken.

Dankzij dit systeem en het water van de rivier de Duero, vlakbij de kwekerij, reduceert het project het waterverbruik tot de helft van het traditioneel verbruik in hydrocultuur. Het team van professionals doet ook een grondige computercontrole van de irrigatie en de bemesting in functie van de behoeften van de teelt en de weersomstandigheden.

Aleia Roses heeft bovendien een CO2-recuperatiesysteem van de verbranding van natuurlijk gas in pirotubulaire warmwaterketels op lagedruk en met hoge efficiënte. Op deze manier wordt de uitstoot van broeikasgassen vermeden naar de atmosfeer en wordt de impact op de globale opwarming verminderd.

De teelttechniek van Aleia Roses is volledig geautomatiseerd met hoogtechnologische installaties, zoals oogstwagens en twee automatische classificatiemachines, twee werktafels en 24 stations voor het maken van boeketten. Deze machines klasseren de rozen van Aleia in functie van de lengte van de stengel, de diameter, de hoogte van de bloemknop de opening en de kleur.

ZIE OOK